Warunki gwarancji

Wszystkie sprzedawane w naszym sklepie produkty posiadają 12-miesięczną gwarancję. Szczegółowe warunki dotyczące obszarów gwarancji są określone w druku gwarancji wystawionej przez nasz sklep dołączonej do paczki.

W przypadku uszkodzenia produktu prosimy o niezwłoczny kontakt telefoniczny lub mailowy.

Uprawnienia Klienta z tytułu gwarancji wygasają automatycznie w przypadku gdy:

  • wada powstała na skutek zalania, zamoczenia lub uszkodzenia mechanicznego sprzętu.
  • usterka jest spowodowana nieprawidłową instalacją bądź użytkowaniem danego produktu niezgodnie z przeznaczeniem lub instrukcją obsługi.

W przypadku gdy, zgłoszona przez Klienta usterka nie występuje, bądź warunki gwarancji zostały naruszone firma Auto Kids ma prawo żądać od Klienta opłaty poniesionych kosztów związanych z transportem oraz kosztów ekspertyzy. Sprzęt w takim przypadku jest odsyłany również na koszt kupującego.

Jeżeli dostarczony produkt nie będzie spełniał wymagań gwarancyjnych, Klient zostanie o tym fakcie jak najszybciej to możliwe poinformowany.

W celu usprawnienia procesu reklamacji prosimy o podanie wszystkich niezbędnych danych oraz dokładne opisanie usterki. Za termin rozpoczęcia procesu reklamacyjnego przyjmujemy chwilę odebrania przesyłki przez nasz serwis mieszczący się w Warszawie przy ul.Ogórkowej 78.
Wadliwy produkt zostanie poddany wstępnej ekspertyzie, która ma na celu sprawdzenie czy opisywana przez Klienta usterka występuje oraz czy usterka nie nastąpiła z winy użytkownika.
Termin rozpatrzenia reklamacji przez sklep Auto Kids wynosi 14 dni roboczych od chwili przyjęcia towaru. Wszystkie produkty są naprawiane w naszym serwisie.